Plant Details for a Premna latifolia ROXB.
TS.
VTS.