Plant Details for a Uvaria ebracteolata PRESL.
TS.
VTS.