Plant Details for a Merremia hastata (DESR. ) HALLIER. F.
TS.
VTS.