Plant Details for a Phaulopsis dorsiflora (RETZ.) SANTAPAU
TS.
VTS.